INFORMACJE DLA KLIENTA


Uwaga: Od dnia 18 października 2022r. wszystkie zwroty towaru wynikające z winy klienta będą obciążane fakturą kosztową w wysokości 10% wartości zwracanego towaru, jednak nie mniejszą niż 20 zł netto.

1. Wysłanie towaru do CT ELTECH możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zatwierdzenia zwrotu na podstawie formularza zgłoszenia niezgodności przez Pracownika CT ELTECH.
2. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia niezgodności z obszaru logistyki towaru lub z obszaru handlu w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania towaru.
3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nowego.
Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów używania, nie może być uszkodzony, towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu (jeżeli dotyczy).
4. CT ELTECH nie przyjmuje żadnych zwrotów towarów odsyłanych za pobraniem.
5. Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany na adres wskazany przez Pracownika CT ELTECH.
6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz oryginały pozostałych dokumentów, jeżeli dotyczy (tj. instrukcja, gwarancja i inne).
7. CT ELTECH zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, w szczególności jeśli towar był sprowadzany na indywidualne zamówienie (wykonanie specjalne) Kupującego.

ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI

(pola wymagane oznaczono *)
Data zgłoszenia:

DANE KLIENTA:

Pełna nazwa firmy: *
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
NIP: *

DANE KONTAKTOWE:

Osoba kontaktowa: *
Telefon: *
Telefax:
E-mail: *

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE NIEZGODNOŚCI:

POZYCJA 1
Dokument dostawy: *
Data wystawienia w/w dokumentu:
Nazwa towaru: *
Kod towaru:
Ilość: *
Stan towaru: *
Przyczyna niezgodności: *
Opis problemu: *
Oczekiwania klienta: *
Czy chcesz dodać kolejną pozycję?Kto ponosi koszt transportu zwracanego towaru: *
Opiekun ze strony CT ELTECH / Osoba wystawiająca dowód sprzedaży: *
Proszę o dołożenie kopii wypełnionego formularza w wysyłanym zwrocie.